Paradis produktion utvecklar lärmiljöer på uppdrag av arkitekter och skolhuvudmän. Vi som arbetar här har tillsammans mer än 70 års erfarenhet av skolutveckling och skolhusutveckling. Med den kunskaps- och erfarenhetsbasen vill vi hjälpa er att bygga skolhus som tillsammans med pedagogik, didaktik och organisation utgör en meningsfull helhet för alla elever och personal. 

Grundare och VD Frida Brismar Pålsson

Det jag brinner allra mest för, det är att bidra till att skapa skolor där varje barn hittar sin plats. En plats där barnets unika intressen och förmågor tas tillvara i skolans gemenskap. Där bildar pedagogik, organisation och fysisk miljö en meningsfull helhet för var och en som arbetar i skolan. Den skolan måste bygga på forskning och beprövad erfarenhet, och det kan jag bidra med.

Byrån grundades 2015 av Frida Brismar Pålsson efter att hon identifierat ett glapp mellan den traditionella utformningen av skolhus och samtida undervisningspraxis och teorier om lärande. Frida, som har en bred bakgrund inom pedagogik och arkitektur, har meriterat sig som lärare/föreläsare för arkitekturstudenter som ritar skolor (KTH), som processledare vid nya skolbyggen tillsammans med arkitektkontor som Brunnberg & Forshed och ORIGO samt som författare till kapitlet om lärmiljöer för likvärdighet i antologin Skolans nya rum (2017). Hon anlitas även flitigt som utbildare och föreläsare vid nationella konferenser, åt arkitektkontor och skolhuvudmän.

Mikael Parknäs, innovativ processledare och verksamhetsutvecklare i västra och södra Sverige

Min drömskola är en kombination av den kultur och den pedagogik som vi vill åstadkomma. Den fysiska lärmiljön ska stödja och utmana vårt tänkande. Men vi måste ha en klar bild av hur vi ska jobba i drömskolan innan vi bygger den. Att bara bygga spektakulära miljöer fungerar inte. Då blir det snart business as usual…


Mikael Parknäs har jobbat som rektor i 25 år på 5 olika skolor. Förutom skolutveckling har Mikael arbetat med verksamhetsutveckling, projektledning, ledarskapsutveckling, teambuilding och ledningsgruppsutveckling inom skola, sjukvård och näringsliv.

De senaste 10 åren har han varit ”framtidsspanare” med inriktning på lärmiljöer och digitalisering av skolan. Efter många studiebesök i Sverige, Danmark och  England har Mikaels uppdrag sedan 2016 varit att bygga och utveckla Kvibergsskolan F-9 i Göteborg i samarbete med forskare och skolledare. Kvibergsskolan 4-9 öppnade i augusti 2019.

Mikael är också en mycket uppskattad föreläsare på konferenser om skola, lärmiljö och digitalisering.

Lena Svanberg, hängiven arkitekt och lärmiljöutvecklare med närmare 40 skol- och förskoleprojekt i portföljen

Ett bra projekt behöver en stadig bas. Och en stark förankring. Därför tycker jag att de bästa projekt som jag har haft del i, har skett i nära samarbete med dem som ska använda huset. Det är inte framförallt mina drömmar som ska gå i uppfyllelse, utan en gemensam vision.

Lena Svanberg är en av Sveriges mest erfarna skolhus-arkitekter med över tjugo års erfarenhet av skolprojekt. Allt från förskolor till gymnasieskolor i såväl privat som kommunal regi. Hon har deltagit i alla skeden från tidig utredning i ett stadsbyggnadsskede till färdig bygghandling. 

För Lidingö stad, och i senare bearbetning för Sollentuna kommun, har Lena tagit fram ett funktionsprogram för stadens grundskolor.

För Sveriges Arkitekter var Lena jurymedlem med skolkompetens i arkitekttävlingen Nya Kungsberget i Linköping, våren 2017.Annika Wallin, vår underbara specialist inom tillgänglig lärmiljö och barnrättsfrågor med 20 års erfarenhet som konsult inom utbildningsområdet.

Det finns elever med funktionsnedsättning i så gott som varenda klass. Det är så onödigt att bygga skollokaler som ställer till bekymmer för dem och för alla andra som behöver stöd för koncentration och arbetsro. Efter alla mina år som utredare och projektledare i tillgänglighetsfrågor är det tillfredsställande att kunna bidra i arbetet för inkluderande och funktionella skolor.

Annika Wallin är en klippa inom allt som rör tillgänglighet och barns rättigheter. Du har säkert läst flera av hennes arbeten som utredare, projektledare och författare åt Specialpedagogiska myndigheten, Rädda Barnen, Barnombudsmannen eller Skolverket. Hon har särskild kompetens om fysisk, pedagogisk och social tillgänglighet och är väl förtrogen med de behov och förutsättningar som elever med funktionsnedsättning kan ha. Annika har också stor erfarenhet av barnkonsekvensanalys, barnreferensgrupper och utvärdering av pedagogiska rum.

Annika håller även mycket uppskattade föreläsningar om tillgänglig lärmiljö för blivande lärare vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

PARTNERS OCH KUNDER

Arkitekter

Brunnberg & Forshed 
ORIGO arkitekter
Archus arkitektur
LINK arkitektur

Skolinredningsföretag
Lekolar Sverige
Højer Møbler

Entreprenörer och projektledare

Serneke bygg
Wahlros Byggprojektledning
ByggPartner
SH Bygg

Kommuner och kommunorganisationer

Sveriges Kommuner och Landsting

Arvika Kommun

Skellefteå kommun

Östhammars kommun
Sala kommun
Enköpings kommun
Håbo kommun
Kiruna kommun
Älvnäs väg- & tomtägarförening

Utbildningsanordnare
KTH Arkitekturskolan
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet
Forum Bygga Skola
Institutet Dans i Skolan

Konferenser
Arena Bygga Skola

Skolforum
Ability Partner: Framtidens Skol- och förskolemiljöer

Stiftelser och organisationer

Skolhusgruppen
Stiftelsen ARKUS
Forum Bygga Skola
GLASA, Global Leadership Award in Sustainable Apparel