Paradis produktion är en konsultbyrå som analyserar och utvecklar lärmiljöer som stöd åt arkitekter och skolhuvudmän.

Byrån grundades 2015 av Frida Brismar Pålsson efter att hon identifierat ett glapp mellan den traditionella utformningen av skolhus och samtida undervisningspraxis och teorier om lärande. Frida, som har en bred bakgrund inom pedagogik och arkitektur, har meriterat sig som lärare/föreläsare för arkitekturstudenter som ritar skolor (KTH), som processledare vid nya skolbyggen tillsammans med arkitektkontor som Brunnberg & Forshed och ORIGO samt som författare till kapitlet om lärmiljöer för likvärdighet i antologin Skolans nya rum (2017). Hon anlitas flitigt som utbildare och föreläsare vid nationella konferenser, åt enskilda arkitektkontor och skolhuvudmän.

PARTNERS OCH KUNDER
Arkitekter
Brunnberg & Forshed 
ORIGO arkitekter
Archus arkitektur
LINK arkitektur
Skolinredningsföretag
Lekolar Sverige
Højer Møbler
Entreprenörer och projektledare
Wahlros Byggprojektledning
ByggPartner
SH Bygg
Kommuner och kommunorganisationer
Sveriges Kommuner och Landsting
Skellefteå kommun
Arvika Kommun
Östhammars kommun
Sala kommun
Enköpings kommun
Håbo kommun
Kiruna kommun
Älvnäs väg- & tomtägarförening
Utbildningsanordnare
KTH Arkitekturskolan
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet
Forum Bygga Skola
Institutet Dans i Skolan
Konferenser
Skolforum
Ability Partner: Framtidens Skol- och förskolemiljöer
Stiftelser och organisationer
Stiftelsen ARKUS
Forum Bygga Skola
GLASA, Global Leadership Award in Sustainable Apparel