Paradis produktion är en konsultbyrå som analyserar och utvecklar lärmiljöer som stöd åt arkitekter och skolhuvudmän.

Byrån grundades som den första i Sverige 2015 av Frida Brismar Pålsson efter att hon identifierat ett glapp mellan den traditionella utformningen av skolhus och samtida undervisningspraxis och teorier om lärande. Frida, som har en bred bakgrund inom både pedagogik och arkitektur, har meriterat sig som lärare och handledare för arkitekturstudenter som ritar skolor (KTH), som processledare vid nya skolbyggen tillsammans med arkitektkontor som ORIGO och LINK arkitektur samt som författare till kapitlet om lärmiljöer för likvärdighet i antologin Skolans nya rum (2017). Hon anlitas flitigt som utbildare och föreläsare vid nationella konferenser, åt enskilda arkitektkontor och skolhuvudmän.

 

PARTNERS OCH KUNDER
Arkitekter
ORIGO arkitekter
Archus arkitektur
LINK arkitektur
Skolinredningar
Lekolar Sverige
Højer Møbler
Entreprenörer och projektledare
Wahlros Byggprojektledning
ByggPartner
SH Bygg
Kommuner och kommunorganisationer
Sveriges kommuner och landsting
Östhammars kommun
Sala kommun
Enköpings kommun
Håbo kommun
Kiruna kommun
Ekerö kommun
Älvnäs väg- & tomtägarförening
Utbildningsanordnare
KTH Arkitekturskolan
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet
Forum Bygga Skola
Institutet Dans i Skolan
Konferenser
Skolforum
Ability Partner: Framtidens Skol- och förskolemiljöer
Stiftelser och organisationer
Stiftelsen ARKUS
Forum Bygga Skola
GLASA, Global Leadership Award in Sustainable Apparel