Paradis produktion utvecklar, analyserar och utbildar inom fysiska lärmiljöer på uppdrag av arkitekter och skolhuvudmän. Byrån grundades 2015 av Frida Brismar Pålsson efter att hon identifierat ett glapp mellan den traditionella utformningen av skolhus och samtida undervisningspraxis och teorier om lärande.

Frida har meriterat sig som lärare/föreläsare för arkitekturstudenter som ritar skolor (KTH), som processledare vid nya skolbyggen tillsammans med arkitektkontor som Brunnberg & Forshed och ORIGO samt som författare till kapitlet om lärmiljöer för likvärdighet i antologin Skolans nya rum (2017) och boken Pedagogiskt program för skolhuset som sammanfattar evidens kring skolbyggnader och skolans pedagogiska och fysiska organisation.

Hon anlitas även flitigt som utbildare och föreläsare vid nationella konferenser, åt arkitektkontor och skolhuvudmän. Som jurymedlen sedan starten av utdelningen av priset Årets Skolbyggnad (Nohrcon), och i expertjuryn för den nordiska designstudenttävlingen ”Inclusion” (Lekolar A/S), bibehåller hon en god överblick över aktuella bygg- och designfenomen i skolvärlden.

Frida har i grunden en universitetsexamen i filosofi med påbyggnad i projektledning, samt är utbildad Ateljerista vid Reggio Emilia Institutet. Innan hon startade Paradis Produktion hade hon flera års yrkeserfarenhet som skribent och redaktör inom arkitektur och design, samt som pedagog i estetiska läroprocesser sedan 1998.

Grundare och VD Frida Brismar Pålsson

Det jag brinner allra mest för, det är att bidra till att skapa skolor där varje barn hittar sin plats. En plats där barnets unika intressen och förmågor tas tillvara i skolans gemenskap. Där bildar pedagogik, organisation och fysisk miljö en meningsfull helhet för var och en som arbetar i skolan. Den skolan måste bygga på forskning och beprövad erfarenhet, och det kan jag bidra med.

Paradis Produktion samarbetar med en rad kunniga och erfarna pedagoger, arkitekter och referensgrupper inom folkhälsa och samhällsbyggnad, samt barn- och elevgrupper, beroende på typ av projekt och behov. Vi rekommenderar gärna arkitektkontor som vi vet håller hög nivå inom skolbyggnad. Med vårt internationella kontaktnät inom skolmiljöer kan vi bidra med kunskapsöverföring och hjälpa er med nätverksbyggande.

PARTNERS OCH KUNDER

Arkitekter

Brunnberg & Forshed 

Sweco
ORIGO arkitekter
Archus arkitektur
LINK arkitektur

Skolinredningsföretag
Lekolar Sverige
Højer Møbler

Entreprenörer och projektledare

Serneke bygg
Wahlros Byggprojektledning
ByggPartner
SH Bygg

Kommuner och kommunorganisationer

Sveriges Kommuner och Landsting

Arvika Kommun

Skellefteå kommun

Östhammars kommun
Sala kommun
Enköpings kommun
Håbo kommun
Kiruna kommun
Älvnäs väg- & tomtägarförening

Utbildningsanordnare
KTH Arkitekturskolan
Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet
Forum Bygga Skola
Institutet Dans i Skolan

Konferenser
Arena Bygga Skola

Nohrcon – Framtidens skolbyggnader och lärmiljöer

Skolforum
Ability Partner: Framtidens Skol- och förskolemiljöer

Stiftelser och organisationer

Skolhusgruppen
Stiftelsen ARKUS
Forum Bygga Skola
GLASA, Global Leadership Award in Sustainable Apparel