Yrke: Pedagogisk arkitekt?

Paradis produktion växer och söker nya medarbetare! Är du arkitekt (SAR/SIR) med stor erfarenhet av och intresse för skolbyggnader?  Eller är du verksam inom skola/förvaltning med ansvar för den fysiska lärmiljön som rektor eller lokalstrateg?  Vill du bidra till utvecklingen av samtidens skolbyggnader? Hos oss får du en central position i den svenska och internationella diskussionen kring…Read More

Nya lärmiljöer

Vi hjälper er att utveckla nya lärmiljöer utifrån aktuell läroplan och framåtblickande pedagogiska perspektiv. Vi sammanför kunskaper om kognition, miljöpsykologi och god arkitektur till hållbara, inkluderande skolor. Vi ser till att skolan i slutänden blir både pedagogiskt ändamålsenlig och långsiktigt hållbar genom analys, vision och samordning. Med erfarenhet från storskaliga projekt inom skolbyggnad, lekpark och interiörer…Read More