Vill ni ta er organisation in i ett nytt sätta att tänka kring strategiska val, planlösning och inredning eller hur miljöerna ska användas i undervisningen?

Bygg er framtidsskola!

2018-01-19 11.28.04

Med hjälp av lekfulla klossar får vi syn på de val som ska göras i samband med planeringen av en ny skola. Passar i tidiga skeden, i samråd, för att söka och klargöra den gemensamma visionen om er framtida skola. (2,5 tim)

Undersök ert pågående projekt

Vi gör en analys tillsammans med era pedagoger, arkitekter och beställare där vi tittar på planlösningar i ett tidigt skede för att få syn på t.ex. hur aktiviteten i huset kommer att fördela sig under dagen, hur flöden kommer att fungera, hur ni skapat plats för elever med olika behov eller vilket utrymme som finns för olika lärsituationer. (halvdag)

Möblera för ökad likvärdighet

Är din skola mitt i ett utvecklingsarbete där ni sett behovet att förändra arbetssätt för ökad likvärdighet? Ni har de pedagogiska verktygen, men vet inte riktigt hur ni ska förändra lokalerna för att få det att fungera praktiskt? Eller står ni inför en större ombyggnad eller flytt till en skola med ny utformning? Då behöver vi öva på den nya miljön tillsammans! Vi inreder en del av skolan med befintliga möbler och gör en sambandsanalys mellan pedagogik, organisation och fysisk miljö. (heldag)


Skapa rum, Göra plats

Dansa arkitektur! En lekfull workshop för elever, lärare eller arkitekter som vill utveckla sina spatiala förmågor. Frida Brismar Pålsson har introducerat arkitektur för många elever och pedagoger i samband med Kirunas stadsflytt. Möt begrepp som form, rum, skala, symmetri, ljus, densitet, kartor och alla dess motsatser genom dans- och rörelseimprovisation. Workshopen har varit ett populärt inslag för pedagoger under Dansbiennalerna 2016 och 2018. Läs mer om arbetssättet i Danstidningen nr 2, 2016. (2 timmar)

 

Skräddarsydda upplägg är möjliga. Kontakta oss så hittar vi en lösning som passar er.