Följ med på resan till Holland den 4-5 oktober 2021. Vi har äran att träffa Herman Hertzberger, den vitale 88-åringen som förnyat skolarkitekturen och inspirerat arkitekter över hela världen.

Herman Hertzberger är en internationell ”starchitect” när det gäller skolor. I Sverige har vi förhållandevis nyligen omfamnat flera av hans signum, som de samlande torgen och stora trapporna ämnade för undervisning och samling. Nu har intresset vaknat för de L-formade undervisningsrummen. Det är en rumsform som Hertzberger intresserade sig för redan som student och ritade in i sitt första egna projekt, Montessoriskolan i Delft, 1960.

Paradis Produktion har introducerat de L-formade undervisningsrummen i den nya högstadieskolan i Arvika som just nu håller på att byggas. Intresset för planlösningen och rummens form är stort. Arkitekter, beställare och skolutvecklare följer projektet från såväl Norden som Storbritannien.

Planlösning för hemvist med L-formade undervisningsrum (äldre version) av
Paradis Produktion i samarbete med Brunnberg & Forshed Arkitekter.

Ta det unika tillfället att träffa den nu 88-årige stjärnarkitekten som varit drivande i att forma samtidens och framtidens lärmiljöer. Vi besöker två av hans ikoniska skolor, Montessoriskolan i Delft (1960-1966) och Apollo schools i Amsterdam (1980-1983). Vi kommer även att besöka en helt ny lärmiljö som nominerats till Learning Space of the Year av Frame Awards. Skolan, som likaså är en Montessoriskola och ett intressant interiör- och ombyggnadsprojekt i Amsterdams gamla stadskvarter, visar upp L-formade undervisningsrum, spännande gradänger och nischer i Hertzbergers anda.

Montessoriskolan i Delft, med en inbyggd struktur för utbyggnad (ill. AHH architecten).

Frida Brismar Pålsson, som tagit initiativ till resan tillsammans med Carolina Wikström på Asante Arkitektur & Design, kommer att hålla en föreläsning om L-formade undervisningsrum. Frågor som kommer att belysas är: hur påverkas lärandet av rummens form?, hur kommer det sig att svenska skolor hållit sig inom den sedvanliga rektangeln under så lång tid?, vad kan L-formade rum skapa för möjligheter i undervisningssituationen?

Resan arrangeras av Forum Bygga Skola i samverkan med Paradis Produktion och Asante Arkitektur & Design. För mer information, kontakta Frida Brismar Pålsson via frida@paradisproduktion.se. Antalet platser är begränsat.

För anmälan, besök byggaskola.se