Frida Brismar Pålsson har sammanfattat evidensen bakom utformningen av Minnebergsskolan (som gick under arbetsnamnet Arvika Nya Högstadium) – en ny skola i Värmland som vi skapat tillsammans med verksamheten, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor och Serneke. Boken, med titeln ”Pedagogiskt program för skolhuset: Arvika Nya Högstadium”, beskriver hur en skola byggs upp holistiskt utifrån fyra delar: den pedagogiska idén, sociala mål, organisation av elever, personal, tid och rum, samt den fysiska miljön. Alla delar samverkar i syfte att skapa en tillgänglig, innovativ och effektiv lärmiljö.

Med nedslag i utformningen av den nya högstadieskolan i Arvika, blir de många forskningsrönen relevanta och lätta att ta till sig. 185 källor från nationella och internationella publikationer ger den intresserade möjlighet att fördjupa sin förståelse för hur ett skolhus byggs upp – från sociologi till kognitionsvetenskap, från pedagogikens historia till den allra senaste neuroestetiken.

Skolan öppnar för 900 elever i årskurs 7 – 9 inklusive grundsärskola höstterminen 2021. Den röda tråden handlar om hur man kan skapa en universell design i utformningen som gör lärandet tillgängligt för alla elever, oavsett funktionsvariation. I boken finns många konkreta exempel på möblering och planlösning liksom organisation av undervisning, elever och personal som skapar tillgänglighet inifrån och ut.

Boken kan beställas genom att mejla info (at) paradisproduktion.se. Priset är 100 kronor (exkl. moms 6%), porto tillkommer. En webversion kan läsas här: