Vi hjälper er att utveckla nya lärmiljöer utifrån aktuell läroplan och framåtblickande pedagogiska perspektiv. Vi sammanför kunskaper om kognition, miljöpsykologi och god arkitektur till hållbara, inkluderande skolor. Vi ser till att skolan i slutänden blir både pedagogiskt ändamålsenlig och långsiktigt hållbar genom analys, vision och samordning.

Med erfarenhet från storskaliga projekt inom skolbyggnad, lekpark och interiörer hjälper vi er gärna med processledning eller i rådgivande funktion.

Paradis Produktion stödjer er också när ni ska utveckla lokala ramprogram eller anvisningar med lärandet i centrum.

Att göra plats för kritiskt tänkande genom en ”community of inquiry”
Lärmiljö som utvecklar samarbetsförmåga