Idag inviger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, och Gunilla Svantorp, ordförande för Riksdagens utbildningsutskott Minnebergsskolan tillsammans med skolledning och Arvika kommun. Följ med på invigningen via länken när du vill i efterhand. Som pedagogisk processledare har Paradis Produktions grundare Frida Brismar Pålsson varit länken mellan de pedagogiska visionerna, som skolan utvecklat under många år, och den arkitektoniska utformningen som Andreas Svensson på Brunnberg & Forshed Arkitektkontor ansvarat för tillsammans med skickliga kollegor.

https://vimeo.com/event/1217210/videos/592054657/
https://vimeo.com/event/1217210/videos/592054657/
Kreativa Huset, Minnebergskolan
Kreativa huset, en del av Minnebergskolan. Arkitekt: Brunnberg & Forshed. Processledning: Paradis Produktion. Entreprenör: Serneke På uppdrag av Arvika Kommun

Fridas roll som processledare karaktäriseras av en noggrann validering av varje detalj i utformningen. Från den stora skalan – som byggnadens utbredning på tomten – till material och färgval i de olika pedagogiska rummen. Ingenting har lämnats åt slumpen. Och när tid och pengar måste styra (det gör de alltid) har olika alternativ vägts mot varandra för bästa pedagogiska effekt. Om detta kan man läsa i boken som beskriver forskningsbakgrund till skolan, ”Pedagogiskt program för skolhuset: Arvika nya högstadium” (2020). Boken kan beställas eller laddas ner här via hemsidan.

Ett av skolans mest karaktäristiska och innovativa särdrag är formen på undervisningslokalerna. Skolan är organiserad med hemvister; tre stycken för varje årskurs, totalt 9 stycken samt en hemvist för särskolan. Varje hemvist rymmer tre stycken L-formade lärorum, en halvcirkelformad liten hörsal, tre mindre rektangulära studierum och en öppen projektyta. Formen på rummen har stor betydelse för hur undervisningen organiseras.

Inspirationen till de L-formade lärorummen kommer från den berömde holländske arkitekten Herman Hertzberger, som ritade klassrum med L-form redan 1960 (Montessori School i Delft). Ännu tidigare, 1940, hade dock den av John Dewey inspirerade Crow Island School utanför Chicago applicerat L-formen i sina undervisningslokaler. Den skolan ritades av bland andra Eliel och Eero Saarinen. Poängen med de L-formade rummen är att det går att skapa ”rum i rummet” och skilja av olika parallella undervisningsaktiviteter i samma rum – trots att det bara finns en lärare.

Frida kommer att presentera designprinciperna för det L-formade rummet och Minnebergskolan ur ett pedagogiskt och arkitektoniskt perspektiv på en studieresa till Holland i höst. Då får deltagarna även en exklusiv möjlighet att träffa och samtala med Herman Hertzberger samt besöka två av hans skolor: Apollo School i Amsterdam och ovan nämnda Montessori school. Vi kommer även att göra ett besök på en ny skola som är en transformation av en äldre byggnad i Amsterdams täta stadskvarter. Skolan, som heter De Scholekster, blev nominerad till Learning Space of the Year 2019 av Frame Awards. Datum för resan är 5-7 oktober. Vill du följa med? Kontakta Frida direkt på frida@paradisproduktion.se. Resan arrangeras tillsammans med Forum Bygga Skola.