Ett av de ”omgjorda” klassrummen i studien

Är du en framsynt rektor med ”omöjliga klassrum”? Eller rädd att moderna sätt att organisera lärmiljön kommer att göra etter värre? Ta det säkra före det osäkra och lyssna på vad den första svenska studien kommit fram till kring hur moderna klassrumsmiljöer påverkar framgångsfaktorer för lärande. Det går att skapa skillnad för lärandet bara genom att organisera inredningen på ett nytt sätt. Och det är snällare mot både miljön och plånboken än att riva och bygga nytt. Men det gäller att veta vad man gör.

I en multimodal lärmiljö finns platser för olika slags lärande.

Frida Brismar Pålsson har lett en omfattande studie för att ta reda på vilken effekt den ”nya tidens” lärmiljöer har på lärande. Inte direkt på själva studieresultaten – de påverkas av så många olika faktorer – men på sådant som visat sig vara väsentligt för att kunna uppnå en god grund för lärande. Det är framförallt fyra faktorer: studiero, gott lärarledarskap, anpassningar efter individuella behov och variation i arbetssätt.

Även klassrum i en paviljong kan inredas multimodalt.

200 elever i 8 klassrum i fyra skolor har deltagit i studien, tillsammans med totalt 10 lärare. Under ett knappt läsår har vi följt eleverna noga och undersökt deras lärmiljö och lärande före, under och efteråt. Genom att möblera om fyra av klassrummen och där skapa en ny typ av lärmiljö som vi kallar ”multimodal”, så har nya förutsättningar skapats för undervisning, ledarskap, studiero och anpassningar. Detta ville vi studera! Vilken effekt skulle den nya miljön ha på lärandet? Skulle det bli bättre eller sämre? Vilka skulle gynnas och skulle några missgynnas?

Nu är resultaten klara och kommer att presenteras vid en rad föreläsningar under hösten 2020. Första tillfället är den 15 september i Stockholm (framflyttat till 4 maj 2021 pga Covid-19), därefter den 24 september i Oslo/digitalt och vid den internationella konferensen ISEP den 16 oktober i Washington DC/digitalt.

Besök Nohrcons svenska hemsida för anmälan till konferensen i Stockholm och Nohrcons norska hemsida för anmälan till konferensen i Oslo.