Vi utvecklar lärmiljöer som stöd åt arkitekter och skolhuvudmän i nybyggnads- och skolutvecklingsprojekt. Vår verksamhet sträcker sig från kunskapsutveckling och analys till framtagning av koncept för lärmiljöer – från förskola till gymnasium, från interiör till hel byggnad och utemiljö. Vi har ett stort nätverk i Sverige och internationellt tack vare gott samarbete med arkitekter, byggprojektledare samt forskare och praktiker inom pedagogik och psykologi. Namnet Paradis produktion är en akronym till orden Pedagogisk Arkitektur och Design, och det är vad vi gör.

Slå en signal om du vill samarbeta med oss!