För oss står leken i centrum. Genom leken lär vi och genom leken får vi lust och inspiration.
Genom leken hittar vi vänner och samarbetspartners.
Genom leken utvecklas nya idéer. Leken gör oss empatiska och låter oss stå i direkt kontakt med vår etiska kompass.

Vi är också intensivt intresserade av forskning. Allt vi gör har referenser till forskning inom pedagogik, miljöpsykologi eller arkitektur och stadsbyggnad. Det innebär att vi använder vetenskapen som bollplank och verktygslåda när vi analyserar och skapar nya miljöer. Vi är medvetna om att forskning ibland motbevisas av ny forskning. Därför följer vi med, läser på och arbetar nära praktiken. Det vill säga, nära den levda erfarenhet som alla elever, pedagoger och skolledare samlar, i varje ögonblick. Den erfarenheten är vår guide.