Inom de närmaste åren behöver Sveriges kommuner bygga 950 nya grund- och förskolor (SKL, 2017). En så stor satsning på skolbyggande har vi inte sett på många decennier. Samtidigt som erfarenheter av större skolbyggnadsprojekt ofta saknas inom de mindre kommunerna och hos fristående huvudmän, finns det heller inte nationella riktlinjer för hur skolor bör utformas för att stödja lärande och utveckling. Det innebär stor efterfrågan på kompetenta och erfarna skolhusplanerare och skolhusstrateger.

För att bli en bra skolhusplanerare eller strateg behöver du en tvärsektoriell kompetens, förmåga till överblick och analys och  en vilja att leda för förändringsprocesser.

Paradis produktion är specialiserade på skolhusplanering i Sverige. För att sprida de kunskaper som vi samlat har vi tagit fram en utbildning tillsammans med Forum Bygga Skola i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting.

Utbildningen pågår under ett år och innehåller fem träffar på fem orter med föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök på nya och välfungerande skolor. Mellan träffarna ges handledning i deltagarnas egna aktuella projekt. Utbildningsledare/handledare och innehållsproducent är Frida Brismar Pålsson.

Mer information om utbildningen hittar du här.