Inom de närmaste åren behöver Sveriges kommuner bygga 950 nya grund- och förskolor (SKL, 2017). En så stor satsning på skolbyggande har vi inte sett på många decennier. Samtidigt som erfarenheter av större skolbyggnadsprojekt ofta saknas inom de mindre kommunerna och hos fristående huvudmän, finns det heller ännu inte nationella riktlinjer för hur skolor bör utformas för att stödja lärande och utveckling. Det innebär stor efterfrågan på kompetenta och erfarna skolhusplanerare och skolhusstrateger.

För att bli en bra skolhusplanerare eller strateg behöver du en tvärsektoriell kompetens, förmåga till överblick och analys och en vilja att leda för förändringsprocesser.

Vi på Paradis Produktion är specialiserade på skolhusplanering i Sverige. För att sprida de kunskaper som vi samlat har vi tagit fram en utbildning tillsammans med Forum Bygga Skola i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. Utbildningen gavs första gången 2018.

År 2020 sker utbildningen helt i Forum Bygga Skolas regi. Frida Brismar Pålsson medverkar som föreläsare på temat likvärdiga skolbyggnader och vetenskapliga klassrum i Göteborg den 3-4 juni 2020.

Mer information om utbildningen 2020 hittar du här.